Styret for 2018

VELDETUN VELFORENING

Bank 3361.16.83176 Org. Nr 995145685

www.veldetunvel.no

Styret 2018

 

Leder                 Morten Roth Stranden                   Valgt for 2 år

mrs@reachsubsea.no

Prestanesbakken 63

Tlf  95229802

 

Nestleder         Per Arne Drabløs                       Valgt for 2 år

T

Sekretær          Frode Rosnes                                  Valgt for 2 år

 

Kasserer           Charlotte Lothe Tønnesen                     Valgt for 2år

 

Styremedlem     Marianne Torvestad                       Valgt for 2 år

marianne–t@hotmail.com

Futavegen 34

Tlf 97008642

 

Styremedlem    Johnny Kousgaard Pedersen                     Valgt for 2 år

 

Styremedlem   Jeanette Ekholdt Helgelsen Gilje                   Valgt for 2 år

 

   
Styremedlem Marianne Sol Levinsen

 

Styremedlem Anne Elise Løberg.

Referat fra årsmøte 2017

REFERAT ÅRSMØTE 26.APRIL 2017

 

INFORMASJON OM STYRETS ARBEID I 2016

 

Morten ønsket velkommen til de 18 fremmøtte medlemmene og presenterte styret.

4 styremøter i 2016

VV ønsker å få flere av beboerne til å bli medlem.

 

HUSØYOMRÅDET

 

Luktproblematikk – Anne Elise er pådriver her, og fortsetter med å jobbe med denne problematikken.

Anne Elise informerer om ny sildoljefabrikk.

Det kommer en del innspill fra salen

Uheldig å ha 2 sildoljefabrikker

Underskriftskampanje i stedet for å gå til avisa?

Beboerne uttaler at det har vært mye luktplager det siste halvåret, spesielt i Prestanesbakken.

Styret skal prøve å få i gang luktregistreing for å kartlegge lukt.

VV oppfordrer alle beboerne til å bruke luktregitreingssystemet når det er komt i gang.

Beboerne er lei av det alltid lukter i helgen når de fleste har fri ( det er da båtene kommer inn).

Noen av beboerne tror ikke det blir tatt tak i luktregistreing fra de på Husøy, de mener de ikke bryr seg om luktproblematikken.

 

Anne Elise informerte at hun har ”eget” luktregistreringsskjema og sa at beboerne gjerne må ta det i bruk, men at VV først og fremst prøver å bruke det nye reg.skjemaet.

 

VV er skeptisk til lukt når de planlegger å sette opp gamle deler til den nye fabrikken.

 

Når det gjelder Calysta, er denne foreløpig lagt på is da det var avgjørende forskjeller på gassprisene her og i USA.

 

Vedrørende regulering av Stutøy, har VV kommentert dette men VV blir avfeid. VV kommer ikke til å stoppe dette så lenge grønn sone mot Veldetun blir beholdt.

 

Problematikk knyttet til støvutslipp fra bulkterminalen på Husøy sier flere fra salen at dette har vært et problem. Det er litt usikkert om dette kommer fra KTM, men VV har mottatt mange klager/henvendelser på dette. Hvis dette blir et vedvarende problem, må VV finne ut hva dette er og hvordan VV skal gå frem i den saken.

Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune har dialog med havnevesenet. Han sier bulkterminalen jobber med problemet og skal investere vedrørende dette problemet.

Per Velde skal spørre når det kommer tiltak på dette, og evt sende inn laboratorieprøver på dette støvet.

 

MILJØTILTAK PÅ FELTET

VV har vært i kontakt med naturforvaltningen vedr området ved pumpehuset i båthavna. De er positivet til vårt forslag og søknad om ferdigstilling av området og er behjelpelige med å lage sti fra Prestanesbakken og Slåttåvegen ned til pumpehuset. Muligens VV får midler til parkbenker slik at området kan benyttes til sosiale sammenkomster.

 

Morten informerte om katteproblematikk og rotter på feltet. I følge beboerne er det rotteplager ved barnehagen og i området ved tidligere ”molokkene” tvers over barnehagen.

Det ble informert om at beboerne kan ringe Haugaland Kraft om det er en lyktestolpe som mangler lys.

Ellers info om at VV har kontaktet kommunen vedrørende diverse farlige hekker.

 

TRAFIKK OG VEDLIKEHOLD

I følge kommunen skal arbeidet med asfaltering starte nå på våren. Det samme gjelder krysset Slåttåvegen, Futavegen og Prestanesveien.

 

 

STØTTE TIL OPPGRADERING/VEDLIKEHOLD LEKETUN

Søknadsfrist 01.juni 2017

Forutsetning for å få støtte må 75-80% av de som sokner til leketun ha betalt kontingent.

Innspill fra salen : Hvem er ansvarlig for sikkerheten på leketun?

De som eier området er ansvarlig.

Spørsmål fra salen vedrørende ballbinge. VV står fortsatt på listen i Karmøy kommune, men usikkert om det blir ballbinge eller oppgradering av fotballbanen.

 

NYE SAKER

Mottatt mail fra Torstein Håvik vedrørende Husøyveien. Det er fra tidligere blitt lovet støyskjermig fra Husøy. Dette står ikke på kommunens budsjett.

Det er mye støy fra Husøyveien som plager de nærmeste naboene.

Det stilles spørsmål om det bør igangsettes tiltak for støyregistreing/måling,

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING

Ok

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP

Ok

Innestående bank pr 31.12.16 var 127626,52kr

 

FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017

Magne informerte om antall betalende de siste årene.

Kontingent blir samme som før, 200kr

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Ok

162 betalende medlemmer i 2016

3000kr i støtte fra Skudenes & Aakra sparebank

15000kr i støtte fra Karmøy kommune

 

VALG AV MEDLEMMER I STYRET 2017

Nytt varamedlem er Janette Gilje

Kasserer Magne Fossmark sitter i 1 år til

Nestleder Anne Elise Løberg fortsetter

Styremedlem Geir Sunde fortsetter

 

VALG AV INNSTILLINGSKOMITE

Leif S Lothe sitter 1 år til

 

GENERELLT

Innspill fra salen, FB siden er offentlig. Den er nå gjort om til lukket.

 

Kassebilløper ønskelig å bli gjennomført i august-september.

Innspill fra salen, kassebilløp i forbindelse med St. Hans feiring?

 

TREKNING AV GAVEKORT TIL FESTIVITETEN KR 1000,-

Torhild Drabløs

VV overrekker gavekortet

 

 

 

REFERAT ÅRSMØTE 26.APRIL 2017

 

INFORMASJON OM STYRETS ARBEID I 2016

 

Morten ønsket velkommen til de 18 fremmøtte medlemmene og presenterte styret.

4 styremøter i 2016

VV ønsker å få flere av beboerne til å bli medlem.

 

HUSØYOMRÅDET

 

Luktproblematikk – Anne Elise er pådriver her, og fortsetter med å jobbe med denne problematikken.

Anne Elise informerer om ny sildoljefabrikk.

Det kommer en del innspill fra salen

Uheldig å ha 2 sildoljefabrikker

Underskriftskampanje i stedet for å gå til avisa?

Beboerne uttaler at det har vært mye luktplager det siste halvåret, spesielt i Prestanesbakken.

Styret skal prøve å få i gang luktregistreing for å kartlegge lukt.

VV oppfordrer alle beboerne til å bruke luktregitreingssystemet når det er komt i gang.

Beboerne er lei av det alltid lukter i helgen når de fleste har fri ( det er da båtene kommer inn).

Noen av beboerne tror ikke det blir tatt tak i luktregistreing fra de på Husøy, de mener de ikke bryr seg om luktproblematikken.

 

Anne Elise informerte at hun har ”eget” luktregistreringsskjema og sa at beboerne gjerne må ta det i bruk, men at VV først og fremst prøver å bruke det nye reg.skjemaet.

 

VV er skeptisk til lukt når de planlegger å sette opp gamle deler til den nye fabrikken.

 

Når det gjelder Calysta, er denne foreløpig lagt på is da det var avgjørende forskjeller på gassprisene her og i USA.

 

Vedrørende regulering av Stutøy, har VV kommentert dette men VV blir avfeid. VV kommer ikke til å stoppe dette så lenge grønn sone mot Veldetun blir beholdt.

 

Problematikk knyttet til støvutslipp fra bulkterminalen på Husøy sier flere fra salen at dette har vært et problem. Det er litt usikkert om dette kommer fra KTM, men VV har mottatt mange klager/henvendelser på dette. Hvis dette blir et vedvarende problem, må VV finne ut hva dette er og hvordan VV skal gå frem i den saken.

Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune har dialog med havnevesenet. Han sier bulkterminalen jobber med problemet og skal investere vedrørende dette problemet.

Per Velde skal spørre når det kommer tiltak på dette, og evt sende inn laboratorieprøver på dette støvet.

 

MILJØTILTAK PÅ FELTET

VV har vært i kontakt med naturforvaltningen vedr området ved pumpehuset i båthavna. De er positivet til vårt forslag og søknad om ferdigstilling av området og er behjelpelige med å lage sti fra Prestanesbakken og Slåttåvegen ned til pumpehuset. Muligens VV får midler til parkbenker slik at området kan benyttes til sosiale sammenkomster.

 

Morten informerte om katteproblematikk og rotter på feltet. I følge beboerne er det rotteplager ved barnehagen og i området ved tidligere ”molokkene” tvers over barnehagen.

Det ble informert om at beboerne kan ringe Haugaland Kraft om det er en lyktestolpe som mangler lys.

Ellers info om at VV har kontaktet kommunen vedrørende diverse farlige hekker.

 

TRAFIKK OG VEDLIKEHOLD

I følge kommunen skal arbeidet med asfaltering starte nå på våren. Det samme gjelder krysset Slåttåvegen, Futavegen og Prestanesveien.

 

 

STØTTE TIL OPPGRADERING/VEDLIKEHOLD LEKETUN

Søknadsfrist 01.juni 2017

Forutsetning for å få støtte må 75-80% av de som sokner til leketun ha betalt kontingent.

Innspill fra salen : Hvem er ansvarlig for sikkerheten på leketun?

De som eier området er ansvarlig.

Spørsmål fra salen vedrørende ballbinge. VV står fortsatt på listen i Karmøy kommune, men usikkert om det blir ballbinge eller oppgradering av fotballbanen.

 

NYE SAKER

Mottatt mail fra Torstein Håvik vedrørende Husøyveien. Det er fra tidligere blitt lovet støyskjermig fra Husøy. Dette står ikke på kommunens budsjett.

Det er mye støy fra Husøyveien som plager de nærmeste naboene.

Det stilles spørsmål om det bør igangsettes tiltak for støyregistreing/måling,

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING

Ok

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP

Ok

Innestående bank pr 31.12.16 var 127626,52kr

 

FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017

Magne informerte om antall betalende de siste årene.

Kontingent blir samme som før, 200kr

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Ok

162 betalende medlemmer i 2016

3000kr i støtte fra Skudenes & Aakra sparebank

15000kr i støtte fra Karmøy kommune

 

VALG AV MEDLEMMER I STYRET 2017

Nytt varamedlem er Janette Gilje

Kasserer Magne Fossmark sitter i 1 år til

Nestleder Anne Elise Løberg fortsetter

Styremedlem Geir Sunde fortsetter

 

VALG AV INNSTILLINGSKOMITE

Leif S Lothe sitter 1 år til

 

GENERELLT

Innspill fra salen, FB siden er offentlig. Den er nå gjort om til lukket.

 

Kassebilløper ønskelig å bli gjennomført i august-september.

Innspill fra salen, kassebilløp i forbindelse med St. Hans feiring?

 

TREKNING AV GAVEKORT TIL FESTIVITETEN KR 1000,-

Torhild Drabløs

VV overrekker gavekortet

 

 

Drop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2016

2017.04.26 REFERAT ÅRSMØTE 26.april 2017[3]

Status årskontingent pr. 31.5.2016

Pr. 31. mai har 122 stk betalt årskontingenten.  Takk til dere som har betalt årskontingenten. Ifjor var det 170 stk som betalte.  Håper vi klarer dette også, og helst mere.  Det er ikke for sent betale inn kr 200 til konto 3361.16.83176 Veldetun Velforening, v/Magne Fossmark, Slåttåvegen 5.

Årskontingent for 2016 kr 200

Girobrevet blir levert ut på fredag og lørdag til alle postkassene.  Vi har ikke oversikt over hvem som er på FB og som har tilgang til nettsiden vår.

Til alle beboerne på Veldetun.

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle som bor på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Trenger leketunet oppgradering?  Søk velforening for støtte. Ny frist 1. juni  2016

Mer info på FB og nettsiden, www.veldetunvel.no

På Husøy skjer det mye nå. I Haugesunds Avis 27. april sto flere artikler. Reguleringsplanen for området er nå ute til konsekvensutredning.  Her har velforeningen vært aktiv for få dette til.  Veldetun Velforening er registrert som høringsinstans for det som foregår på området og får oversendt relevant informasjon.

Vi følger spesielt med på tre konkrete prosjekter: Sildemelfabrikk, hvor vi føler at vi ikke har fått nok informasjon. Det neste vi kjenner til er at det utredes et biogassanlegg. Her er det snakk om å blande fiskeavfall og avfall fra landbruket til å utvinne biogass. Det tredje er et bioproteinanlegg planlagt av Calysta og omtalt tidligere i vinter.  Det ser ut for at dette er lagt på vent.

 

I disse tider med alt som skjer på Husøy er det viktig med en sterk velforening og med mange medlemmer.  I fjor var det 170 stk. som betalte årskontingenten.  Vi håper at det i år blir flere medlemmer. Kontingenten er fortsatt kr 200 pr. år.

Oversikt over styremedlemmene finnes på FB og nettsiden.

Minner om fartsgrensen inne på feltet 30 km/t

Er det noe dere lurer er det bare ta kontakt med en i styret.

Dette brevet legges ut på FB, nettsiden og legges også i postkassene.

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

 

Årskontingent er kr. 200 og betales til konto 3361.1683176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark, Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes.

Betalingsfrist 20. mai 2016

 

 

 

 

 

 

Frist for søke om støtte til oppgradering av leketun 1. juni 2016

Trenger din lekepark oppgradering?

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, 1. juni 2016

til sekretæren Trude Hauge, mailadresse: trudehauge@yahoo.no

75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp

Opprydningsaksjon 2015 Karmøy kommune til velforeninger

Opprydningsaksjon

Årsberetning for 2014

Årsberetning 2014

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                          Alf B. Thorsen
nestleder:                  Anne Elise Løberg
sekretær:                    Trude Hauge Solbakk
kasserer:                    Magne Fossmark
styremedlem:                        Jorunn M. Emberland
styremedlem:                        Marianne Torvestad
styremedlem:                        Ingebjørg Nes
varamedlem:             Ulf Jarle Thorsen
revisor:                       Marit L. Rydningen
valgkomite:               Ole Stian Telstø, flyttet, erstattet av Torhild Urvik
Geir Sunde
Lisa Thornes

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 3 styremøter i perioden. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2014.

Luktproblematikk fra Husøyområdet.

Velforeningen er registrert som  høringsinstans for det som foregår på området og får oversendt relevant informasjon. Sakene følges opp av nestleder. Vi har og kontakt med ekstern ekspertise.
Det er et faktum at nestleders utrettelige arbeid med denne saken har avverget et verdifall på eiendommene på feltet.

Omregulering av område sør for innkjøring til Veldetun.

Karmøy kommune har vedtatt foreløpig reguleringsplan for området. Men der har ikke skjedd noe etter dette. Vi vil følge nøye med den videre utviklingen.

 

Nærmiljøtiltak – lekeplasser.

Velforeningen har i løpet av året bevilget kr. 35.000,- til lekeplass, men dette er ikke utbetalt da arbeidene ikke er utført.  Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, helst innen 15. april. 75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside.

Veldetun Velforening har egen nettside. Adressen er: veldetunvel.no. Magne Fossmark er ansvarlig for nettsiden. Her vil bli lagt ut informasjon om støtteordninger, vilkår for støtte, søknadsfrister, etc. I tillegg er noen styremedlemmer på Face-book.

Ballbinge.

Velforeningen har søkt Karmøy kommune om støtte til å anlegge ballbinge på feltet. Vi er nå høyt oppe på kommunen sin prioriteringsliste.
Avaldsnes Idrettslag har vært behjelpelig med å utforme søknaden. Eventuell plassering og kostnader må avklares i løpet av 2015. Der må nedsettes en egen komite for dette.
Vi må vurdere flere muligheter for å få støtte/sponsormidler. En ballbinge vil i utgangspunktet ha en kostnadsramme på ca. kr. 450.000,-.

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen.  Kommunen er i gang med omregulering for området. Velforeningen har purret på saken.
Vi har hatt møter med ansatte i Karmøy kommune, og vi har hatt befaring på en del av Veldetun.  Etter dette er hekker i Futavegen reduserte, og der er kommet en midlertidig sjikane i krysset med Prestanesvegen. Der er og foretatt en opprydning på gangstien mellom Futavegen og Veldetunvegen. Her har vi fått lovnad om at der vil bli montert lysanlegg. Der skal og komme asfalt på gangstien mellom Skaffevegen og Husøyvegen.
Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet.
Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene. Karmøy kommune har gitt ut en egen folder som tar for seg grunneieren sine plikter i forbindelse med veger og avkjøringer.

Friområder.

Spørsmål om badestrand på Stutøy er tatt opp med Karmøy kommune. Stutøy ligger mot nordøst på Husøy industriområde. Karmøy kommune var positiv til den planen vi har sendt over.  Men nå er der planlagt utvidelse av virksomheten vest for området. Det kan derfor bli vanskelig å gå videre med dette.

Arrangementer.

Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften, og med ganske bra oppslutning. Over 80 barn deltok sammen med en del voksne. Nissen var på plass og delte ut godteposer.
For 2015 vil en forsøke også å få til et arrangement ved båthavna på St. Hans, gjerne i samarbeid med båtforeningen.

Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten. Der blir og betalt noe for spesialkompetanse i forbindelse med dokumentasjon og korrespondanse for å begrense luktplager fra bedriftene på Husøy – området.
145 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2014. Tilskuddet fra kommunen var på kr. 10.000,-, og fra banken kr. 3.000,-. Beholdningen i banken er
kr. 104.300,-, men der er bevilget kr. 35.000,- som ikke er utbetalt.

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo. Vi henstiller til alle hundeeiere om å bruke pose til etterlatenskaper når de er ute og lufter hundene. Vi henstiller og til alle katteeiere om å skaffe seg bur eller innhegning til kattene sine. Der er en mengde katter som går rundt og gjør fra seg i hager og på lekeplasser til stor irritasjon for beboerne. Dette er en ting som vi stadig får klager på.
Når det gjelder hageavfall, så kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområder på feltet. Her har spesielt gangstien mellom Futavegen og Veldetunvegen vært benyttet. Dette vil forhåpentligvis opphøre når vi får lys.

 

Avaldsnes, 16. februar 2015

 

Årskontingenten for 2014 kr 200 betales inn til konto 3361.1683176

Årskontingentbrevet ble lagt i postkassene onsdag 9. april

Til alle beboerne på Veldetun.

 

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle beboerne på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Årsmeldingen og referat fra årsmøtet 19. mars er lagt ut på nettsiden vår: www.veldetunvel.no.

På nettsiden legger vi ut aktuell informasjon. Dere kan også bruke kontaktskjema på nettsiden dersom dere ønske ta kontakt med oss i styret.

Der er 3 punkter som går igjen i klager til styret. Det er trafikkforhold og høy fart, høye hekker og løse katter.

Vi ber de det gjelder spesielt merke seg punktet om hunde- og katteeiere på nettsiden.

Fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.

Minner om søknadsfristen for støtte til lekeplasser er 1. juni.

Årskontingenten er fortsatt kun kr 200 og vi ber om at den blir betalt innen forfall 30. april 2014

 

Kr 200 til konto 3361.1683176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark,

Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

Årsmøte 19. mars 2014 på Sanitetshuset, Avaldsnes

Veldetun Velforening

Årsmøte 19. mars 2014 på Sanitetshuset, Avaldsnes

Tilstede fra styret: Leder Alf. B. Thorsen, nestleder Anne Elise Løberg, kasserer Magne Fossmark, medlem Ulf Jarle Thorsen og sekretær Torhild Urvik.

Fra Valgkomiteen: Per Velde. Dessuten møtte andre 10 beboere.

 

 1. Alf B. ønsket velkommen og orienterte om styrets aktivitet i året som er gått. På grunn av den dårlige økonomien har det vært liten aktivitet. Vi har mottatt èn søknad om støtte til oppgradering av lekeplass. Det  er beklageligvis liten oppslutning til kontingentbetaling av de som sokner til denne, så den søknaden ligger på vent. Når kontingentinnbetalingen minker gir det seg også utslag i tilskuddene vi får fra bank og kommune. Alf B. kunne opplyse om at gledelig nok er arbeidet med nye trapper til undergangen ved inngangen til Veldetun i gang.
 2. Anne Elise ga årsmøtet en oppdatering av arbeidet med luktproblematikken. Bio Mar har søkt om å få øke produksjonen fra 180.000 – 420.000 tonn pr. år. Dette vil resultere i døgnproduksjon 365 dager i året. I den forbindelse har Ådne Ø. Utvik foreslått at bedriften investerer i en høyere skorstein.    Anne Elise refererte så fra møtet hun og Magne hadde med Bio Mar sin skotske sjef. Hun fortalte også at det nå er kommet en ny Veileder som settere strengere krav til utslipp og at Veldetun Velforening er blitt høringsinstans i saker som har med luktutslipp på Husøy.
 3. Alf B. refererte fra og kommenterte Årsberetningen.   Når det gjelder nettsiden vår kom det fram ønske om at vi også burde være på Facebook. Vi har et forbedringspotensiale her.   Ballbinge: Vi må få laget en realistisk kalkyle og dessuten søke om legatpenger. Vi må regne med å forskuttere ca. 250.000 kr. Ballbingen beregnes å finansieres med 1/3 dugnad, 1/3 spillemidler og 1/3 fra kommunen. Det skal arbeides videre med både ballingen og oppgradering av den eksisterende fotballbanen, innbefattet det ødelagte nettet.                                                                                                                         Til punket om trafikkproblemene på Veldetun ble det diskusjon og innspill fra de frammøtte. En beboer i Futavegen ønsker seg fartsdumper. Det er nemlig ikke fysiske fartshindringer i denne vegen og mange tar denne lille omvegen for å kunne kjøre fort – og det gjør de til gangs. Futavegen krysses også av en sykkel- og gangsti. Denne har ikke fysisk hindring fra den ene siden, og dette er en sti som blir mye benyttet blant annet av skolebarna.  Beboeren er både skremt og sint over trafikken og forventer at noe fysisk blir gjort før et barn blir drept eller skadet. Han ønsker seg både fartsdumper (eller eventuelt sjikaner) i Futavegen og at det blir satt opp nok et fysisk hinder i sykkel- og gangstien.                                                                                      Årsberetningen godkjent.
 4. Regnskap: Ingen kommentarer til tallene Magne refererte. Per Velde foreslo at vi vedtar en minimumsbeholdning som vi alltid skal ha i bunn. Regnskapet er revidert.  Regnskap  godkjent.
 5. Kontingent: Styrets innstilling er å fortsette med kontingent på 200 kr.    Kontingent kr 200 vedtatt.
 6. Budsjett: Magne kommenterte det oppsatte budsjettet.   Budsjettet godkjent.
 7. Valg: Per Velde representerte Valgkomiteen som foruten ham har bestått av Arild Widvey og Ole Stian Telstø. De har gjort et godt arbeid og har fått 4 nye kandidater.   Valgperioden er på 2 år og styret konstituerer seg selv.                                                                                                     Styrets sammensetning etter valget:                                                                                                                                                                                          Leder                    Alf B. Thorsen                       Valgt for 2 år                                                                                                                                                                  Nestleder             Anne Elise Løberg                Valgt for 1 år                                                                                                                                                               Kasser                   Magne Fossmark                 Ikke på valg i år                                                                                                                                              Styremedlem       Jorunn Emberland              Ikke på valg i år                                                                                                                                    Styremedlem        Marianne Torvestad           Ikke på valg i år                                                                                                                                     Styremedlem ny  Ingebjørg Nes                       Valgt for 2 år                                                                                                                                      Styremedlem ny  Trude Hauge Solbakk         Valgt for 2 år                                                                                                                                          Varamedlem         Ulf Jarle Thorsen                Valgt for 2 år                                                                                                                                                Revisor                   Marit L. Rydningen            Valgt for 2 år
 8. Valg av ny Valgkomite:                                                                                                                                                                                                                      Ole Stian Telstø har sagt seg villig til å fortsette. Han får 2 nye medlemmer med seg:                                                                                                                                                                    Geir Sunde,           Prestanesvegen 11,   4262 Avaldsnes                                                                                                                                                            Lisa Thornes,        Slåttåvegen 10,         4262 Avaldsnes

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21.30

 

 

 

Avaldsnes, 21. mars 2014

 

Torhild Urvik

Referent og avtroppende sekretær

 

 

Styret i Veldetun Velforening etter Årsmøtet 19. mars 2014

 

Leder             2 år     Alf B. Thorsen,     Slåttåv. 23|  Mob:   410 01 939, tlf.: 52 84 2 524                                                                                                                     e-post:  alf.b.thorsen@haugnett.no

Nestleder     1 år     Anne Elise Løberg,  Slåttåv. 18      Mob: 99 23 53 70

e-post:   anneelisel@yahoo.no

Kasserer        1 år     Magne Fossmark,   Slåttåv. 5,    Mob:   926 25 846 ,

e-post:   magne.fossmark@haugnett.no

Styremedlem  1 år     Jorunn Emberland, Sjuradalsv. 11,  Mob:   958 54 687 , tlf.: 52 84 29 68

e-post:  jorunn.emberland@getmail.no

Styremedlem   1 år     Marianne Torvestad,  Futav. 34,     Mob:   970 08 642 , tlf.: 52 84 32 72

e-post:  marianne–t@homail.com

Styremedlem    2 år     Ingebjørg Nes,  Prestanesbakken 23,  Mob:   959 19 012

e-post:  illa4@hotmail.com

Styremedlem    2 år     Trude Hauge Solbakk,  Prestanesbakken 19,   Mob:   913 23 538

e-post:  trudehauge@yahoo.no

Varamedlem     2 år      Ulf Jarle Thorsen, Prestanesv. 4,    Mob:   900 23 327

e-post:   ulf@haugnett.no

Revisor:            2 år     Marit L. Rydningen  Prestanesv. 9,   Mob:   472 57 111

 

Valgkomite:

Ole Stian Telstø,     Prestanesvegen 2,  Mob:   911 26 914

Geir Sunde,              Prestanesvegen 11, Mob:   977 63 328

Lisa Thornes,           Slåttåvegen 10,        Mob:   977 00 881

 

Årsmøte 2013 mandag 11. mars kl 20

ÅRSMØTE

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes mandag 11. mars 2013 kl. 20.00 på Sanitetshuset (ved skolen).

 

SAKLISTE.

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2012.
 2. Informasjon om arbeidet med luktproblematikk.
 3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 5. Fastsetting av kontingent for 2013.
 6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
 7. Valg av medlemmer til styre i 2013.
 8. Valg av innstillingskomite.

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Som det framgår av årsberetningen er formålet med velforeningen å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

 

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Der blir servert kaffe med sjokolade/kjeks.

Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening

Årsmøte har vedtatt medlemskontingenten for 2018 er kr. 250.

Medlemskontingenten kr. 250 betales til konto 3361.16.83176.
Også mulighet for betale med Vipps til nr. 126545

Årsberetning 2017 for Veldetun Velforening

Årsberetning 2017

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                        Morten Roth Stranden
nestleder:                Anne Elise Løberg
sekretær:                 Trude Hauge
kasserer:                  Magne Fossmark
styremedlem:             Ingebjørg Nes
styremedlem:             Marianne Torvestad

styremedlem:             Geir Sunde

styremedlem:             Jeanette Gilje
varamedlem:             Ulf Jarle Thorsen

valgkomite::             Leif S Lothe

revisor:                  Marit Rydningen

 

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 7 styremøter i 2017. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2017.

 Husøy

VV er høringsinstans, men VV har ikke mottatt noe informasjon om at Fiskemellfabrikken har fått byggetillatelse. VV har sendt formelt brev til kommunen vedrørende dette. VV har brev fra Miljødirektoratet på at Fiskemelfabrikken blir ansvarlige dersom fabrikken forringer eiendommene våre.

VV har fikk invitasjon til nyåpning av Biomar 25.oktober 2017. Leder Morten Roth Stranden, nestleder Anne Elise Løberg og Per Arne Drabløs var på nyåpningen.

Biomar har ny fabrikk og har nytt renseanlegg som de har brukt mange millioner på. Luktutslippene fra Biomar skal i følge fabrikksjefen bli betraktelig mindre.

Alle beboerne på Veldetun har blitt lovet et informasjonsmøte fra Karmsund havn, men dette har dessverre blitt utsatt flere ganger. 

Nærmiljøtiltak – lekeplasser.

Velforeningen har i løpet av året bare bevilget ca. kr. 42826,- til diverse tiltak.  Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen innen 15. juni 2018.  75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside og fb.

VV sender ut informasjon på aktuelle saker på disse sidene. 

 

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen  er godt i gang med fartshumper. Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet. VV har hatt kommunen på befaring, de lovte at det skulle asfalteres på Veldetunvegen og at fartshumpene skulle oppgraderes. De skulle også sette opp sopp/sjikane på utsatte fortau. Kommunen var helt enig med VV at fortau langs Veldetunvegen var såpass lavt og ødelagt at her skulle de gjøre tiltak. Dette venter vi dessverre fortsatt på.

 

Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene.

 

 

 

Arrangementer.

Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften. Nissen var på plass og delte ut godteposer.

.Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten.

168 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2017.

VV håper at samtlige beboere ser viktigheten av å være medlem i en velforening og dermed er villig til å betale medlemskontingent.

 

Diverse

Det er allerede hentet kunstgress til fotball løkka. Det må igangsettes dugnad for at løkka skal ferdigstilles.

 

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo.

 

Husk som alltid:

Bruk hundepose når dere går tur med hunden.

Pass på kattene deres, slik at de ikke er til sjenanse for andre.

Kjør rolig – det er fortsatt noen barn som ikke sitter inne foran Ipaden eller Pc’en…

Hold det pent og ryddig rundt fellesarealene.

Ta hensyn til de andre og smil til naboen!

 

Når det gjelder hageavfall, sa kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområdet på feltet.

 

Kom gjerne med innspill til styret hvis dere har noe på hjertet!

 

 

Avaldsnes 02.mai 2018.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 30. mai 2018 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 30. mai  2018 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE PÅ SANITESTHUSET

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 30.mai 2018 kl 2000 på Sanitetshuset (mellom Karmel og barneskolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret innen 18.mai 2018.

For å fremme deltagelsen vil vi lodde ut et gavekort på 1000,- til Festiviteten, blant betalende medlemmer som møter på årsmøtet!

SAKSLISTE

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2017.
 2. Orientering om Husøy–området(lukt, støv og div.)
 3. Miljøtiltak på feltet.
 4. Trafikk og vegvedlikehold.
 5. Støtte til oppgradering og vedlikehold av fellesområder.
 6. Eventuelle nye saker.
 7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 9. Fastsetting av kontingent for 2018.
 10. Valg av medlemmer til styret i 2018.
 11. Valg av valgkomite.

 

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Formålet med velforeningen er å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no. eller fb.

 

 

 

 

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Det vil bli servert kaffe og noe smått å bite i!


Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening

Årsmøtet er avholdt og det ble vedtatt at kontingenten fortsatt er kr 200

Kontingenten betales til konto 3361.16.83176.

Veldetun Velforening

v/Magne Fossmark

Slåttåvegen 5

4262 AVALDSNES

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I onsdag 26. april 2017 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 26. april 2017 kl. 20.00 på Sanitetshuset (mellom Karmel og barneskolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret innen utgangen av uke 16.

For å fremme deltagelsen vil vi lodde ut et gavekort på 1000,- til Festiviteten, blant betalende medlemmer som møter på årsmøtet!

SAKSLISTE

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2016.
 2. Orientering om planer for Husøy–området(lukt, støv og planer for videre utbygging)
 3. Miljøtiltak på feltet.
 4. Trafikk og vegvedlikehold.
 5. Støtte til oppgradering og vedlikehold av fellesområder.
 6. Eventuelle nye saker.
 7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 9. Fastsetting av kontingent for 2017.
 10. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
 11. Valg av medlemmer til styre i 2017.
 12. Valg av innstillingskomite.

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Formålet med velforeningen er å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Det vil bli servert kaffe og noe smått å bite i!
Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening

 

Status medlemsinnbetalinger pr. 20. juni 2016, 147 stk

Vi har nå fått 147 stk som har betalt årskontingenten.  I fjor var det 170 stk som betalte og vi håper at vi også igår klarer dette.  Ikke for seint betale inn kr. 200 til konto 3361.16.83176

Sankthansfeiring fredag den 24. juni

Det blir Sankthansfeiring fredag den 24. juni kl 17.00.  Sted: Båthavna på Veldetun.