Archive for November 2014

Postdistribusjon på Veldetun okt/nov 2014

Postleveringen på Veldetun har blitt endret og det har medført at mange får posten mye seinere nå. Vi som bor i Slåttåvegen har de siste ukene fått levert post fra kl 16 og seinere. Enkelte dager har vi fått den som tidligere i 11 – 12 tiden.  Mandag 3. November ble det ikke levert post.
I dag den 10. November ble posten levert etter kl 16.  Snakket med en beboer i Skaffevegen som fikk posten idag i 11 tiden.
Sendte en mail til Posten kundesenter i Haugesund den 23.10 for klage på den seinere leveringen av post.  Svaret kom først 3.11 og det kom fra Posten kundeservice i Kristiansand.  Det er trist se at denne omleggingen har medført så sein levering.  Fint med innspill fra feltet hva tid den blir levert rundt på feltet.
Postens svar:
Takk for henvendelsen din.
Vi har kontaktet distribusjonsavdelingen i Haugesund og fått beskjed om at det har vært omlegging av rutene i området. Vi beklager at du ikke er fornøyd med tidspunkt for levering på adressen din.
Vårt kundeløfte er at vi skal levere posten til private mottakere innen kl. 17.00. Nøyaktig tidspunkt vil variere fra mottaker til mottaker og i praksis fordele seg over hele utleveringsvinduet, som normalt er 09.00?17.00.
Med vennlig hilsen
Aase Nedrud
Kunderådgiver
Posten og Bring Kundeservice
Tlf. privat: 04004   Tlf. bedrift: 04045

Undergangen tømt for vann 5.11

Vannet i undergangen ved riksvegen er nå tømt. Fint at kommunen fikk ordnet opp så raskt.
Men det er fortsatt mye løv og rusk i undergangen. Håper at dette blir fjernet snart. 
Velforeningen følger dette opp.

Undergang ved riksveg er oversvømt

Mye vann i undergangen ved riksvegen. Ikke mulig bruke den nå. Kommunen er kontaktet og vil ta det opp med vegvesenet.