Archive for May 2015

Årskontingenten 2015 Status 15.mai 156 stk betalt

Pr. 15. mai har 156 stk betalt årskontingenten. Fin at så mange har betalt iår. Vi hadde håpet at flere hadde sett viktigheten av betale kontingenten. Kr 200 betales til konto 3361.16.83176

Søknadsfristen til leketun forlenges til 31. mai

 

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen,  innen 31.mai. 75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

147 stk har betalt årskontingen pr. 8.5

Kjekt se at så mange har betalt årskontingenten.  Det er over 300 husstander på Veldetun.  Har du glemt betale er det ikke for seint betale kr 200 til konto 3361.16.83176.