Archive for May 2016

Årskontingent for 2016 kr 200

Girobrevet blir levert ut på fredag og lørdag til alle postkassene.  Vi har ikke oversikt over hvem som er på FB og som har tilgang til nettsiden vår.

Til alle beboerne på Veldetun.

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle som bor på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Trenger leketunet oppgradering?  Søk velforening for støtte. Ny frist 1. juni  2016

Mer info på FB og nettsiden, www.veldetunvel.no

På Husøy skjer det mye nå. I Haugesunds Avis 27. april sto flere artikler. Reguleringsplanen for området er nå ute til konsekvensutredning.  Her har velforeningen vært aktiv for få dette til.  Veldetun Velforening er registrert som høringsinstans for det som foregår på området og får oversendt relevant informasjon.

Vi følger spesielt med på tre konkrete prosjekter: Sildemelfabrikk, hvor vi føler at vi ikke har fått nok informasjon. Det neste vi kjenner til er at det utredes et biogassanlegg. Her er det snakk om å blande fiskeavfall og avfall fra landbruket til å utvinne biogass. Det tredje er et bioproteinanlegg planlagt av Calysta og omtalt tidligere i vinter.  Det ser ut for at dette er lagt på vent.

 

I disse tider med alt som skjer på Husøy er det viktig med en sterk velforening og med mange medlemmer.  I fjor var det 170 stk. som betalte årskontingenten.  Vi håper at det i år blir flere medlemmer. Kontingenten er fortsatt kr 200 pr. år.

Oversikt over styremedlemmene finnes på FB og nettsiden.

Minner om fartsgrensen inne på feltet 30 km/t

Er det noe dere lurer er det bare ta kontakt med en i styret.

Dette brevet legges ut på FB, nettsiden og legges også i postkassene.

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

 

Årskontingent er kr. 200 og betales til konto 3361.1683176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark, Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes.

Betalingsfrist 20. mai 2016

 

 

 

 

 

 

Frist for søke om støtte til oppgradering av leketun 1. juni 2016

Trenger din lekepark oppgradering?

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, 1. juni 2016

til sekretæren Trude Hauge, mailadresse: trudehauge@yahoo.no

75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp