Årsberetning 2017 for Veldetun Velforening

Årsberetning 2017

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                        Morten Roth Stranden
nestleder:                Anne Elise Løberg
sekretær:                 Trude Hauge
kasserer:                  Magne Fossmark
styremedlem:             Ingebjørg Nes
styremedlem:             Marianne Torvestad

styremedlem:             Geir Sunde

styremedlem:             Jeanette Gilje
varamedlem:             Ulf Jarle Thorsen

valgkomite::             Leif S Lothe

revisor:                  Marit Rydningen

 

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 7 styremøter i 2017. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2017.

 Husøy

VV er høringsinstans, men VV har ikke mottatt noe informasjon om at Fiskemellfabrikken har fått byggetillatelse. VV har sendt formelt brev til kommunen vedrørende dette. VV har brev fra Miljødirektoratet på at Fiskemelfabrikken blir ansvarlige dersom fabrikken forringer eiendommene våre.

VV har fikk invitasjon til nyåpning av Biomar 25.oktober 2017. Leder Morten Roth Stranden, nestleder Anne Elise Løberg og Per Arne Drabløs var på nyåpningen.

Biomar har ny fabrikk og har nytt renseanlegg som de har brukt mange millioner på. Luktutslippene fra Biomar skal i følge fabrikksjefen bli betraktelig mindre.

Alle beboerne på Veldetun har blitt lovet et informasjonsmøte fra Karmsund havn, men dette har dessverre blitt utsatt flere ganger. 

Nærmiljøtiltak – lekeplasser.

Velforeningen har i løpet av året bare bevilget ca. kr. 42826,- til diverse tiltak.  Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen innen 15. juni 2018.  75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside og fb.

VV sender ut informasjon på aktuelle saker på disse sidene. 

 

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen  er godt i gang med fartshumper. Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet. VV har hatt kommunen på befaring, de lovte at det skulle asfalteres på Veldetunvegen og at fartshumpene skulle oppgraderes. De skulle også sette opp sopp/sjikane på utsatte fortau. Kommunen var helt enig med VV at fortau langs Veldetunvegen var såpass lavt og ødelagt at her skulle de gjøre tiltak. Dette venter vi dessverre fortsatt på.

 

Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene.

 

 

 

Arrangementer.

Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften. Nissen var på plass og delte ut godteposer.

.Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten.

168 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2017.

VV håper at samtlige beboere ser viktigheten av å være medlem i en velforening og dermed er villig til å betale medlemskontingent.

 

Diverse

Det er allerede hentet kunstgress til fotball løkka. Det må igangsettes dugnad for at løkka skal ferdigstilles.

 

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo.

 

Husk som alltid:

Bruk hundepose når dere går tur med hunden.

Pass på kattene deres, slik at de ikke er til sjenanse for andre.

Kjør rolig – det er fortsatt noen barn som ikke sitter inne foran Ipaden eller Pc’en…

Hold det pent og ryddig rundt fellesarealene.

Ta hensyn til de andre og smil til naboen!

 

Når det gjelder hageavfall, sa kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområdet på feltet.

 

Kom gjerne med innspill til styret hvis dere har noe på hjertet!

 

 

Avaldsnes 02.mai 2018.