Årskontingenten for 2014 kr 200 betales inn til konto 3361.1683176

Årskontingentbrevet ble lagt i postkassene onsdag 9. april

Til alle beboerne på Veldetun.

 

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle beboerne på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Årsmeldingen og referat fra årsmøtet 19. mars er lagt ut på nettsiden vår: www.veldetunvel.no.

På nettsiden legger vi ut aktuell informasjon. Dere kan også bruke kontaktskjema på nettsiden dersom dere ønske ta kontakt med oss i styret.

Der er 3 punkter som går igjen i klager til styret. Det er trafikkforhold og høy fart, høye hekker og løse katter.

Vi ber de det gjelder spesielt merke seg punktet om hunde- og katteeiere på nettsiden.

Fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.

Minner om søknadsfristen for støtte til lekeplasser er 1. juni.

Årskontingenten er fortsatt kun kr 200 og vi ber om at den blir betalt innen forfall 30. april 2014

 

Kr 200 til konto 3361.1683176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark,

Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening