Årsmøte 2013 mandag 11. mars kl 20

ÅRSMØTE

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes mandag 11. mars 2013 kl. 20.00 på Sanitetshuset (ved skolen).

 

SAKLISTE.

  1. Informasjon om styrets arbeid i 2012.
  2. Informasjon om arbeidet med luktproblematikk.
  3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
  4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
  5. Fastsetting av kontingent for 2013.
  6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
  7. Valg av medlemmer til styre i 2013.
  8. Valg av innstillingskomite.

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Som det framgår av årsberetningen er formålet med velforeningen å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

 

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Der blir servert kaffe med sjokolade/kjeks.

Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening