Årsmøtet er avholdt og det ble vedtatt at kontingenten fortsatt er kr 200

Kontingenten betales til konto 3361.16.83176.

Veldetun Velforening

v/Magne Fossmark

Slåttåvegen 5

4262 AVALDSNES