Bli medlem

Velforeningen skal ha som formål å arbeide for tiltak av trivselfremmende karakter og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealene, veiene, trafikksikring. Derfor oppfordrer styret at alle husstander på Veldetun melder seg inn i velforening ved å betale kontigent årlig.

Kontigent på kr. 200,- pr. år kan betales inn til konto 3361.16.83176.

Vennligst før på betalers navn og gateadresse.