Frist for søke om støtte til oppgradering av leketun 1. juni 2016

Trenger din lekepark oppgradering?

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, 1. juni 2016

til sekretæren Trude Hauge, mailadresse: trudehauge@yahoo.no

75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp