INNKALLING TIL ÅRSMØTE I onsdag 26. april 2017 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 26. april 2017 kl. 20.00 på Sanitetshuset (mellom Karmel og barneskolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret innen utgangen av uke 16.

For å fremme deltagelsen vil vi lodde ut et gavekort på 1000,- til Festiviteten, blant betalende medlemmer som møter på årsmøtet!

SAKSLISTE

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2016.
 2. Orientering om planer for Husøy–området(lukt, støv og planer for videre utbygging)
 3. Miljøtiltak på feltet.
 4. Trafikk og vegvedlikehold.
 5. Støtte til oppgradering og vedlikehold av fellesområder.
 6. Eventuelle nye saker.
 7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 9. Fastsetting av kontingent for 2017.
 10. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
 11. Valg av medlemmer til styre i 2017.
 12. Valg av innstillingskomite.

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Formålet med velforeningen er å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Det vil bli servert kaffe og noe smått å bite i!
Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening