INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 30. mai 2018 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 30. mai  2018 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE PÅ SANITESTHUSET

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 30.mai 2018 kl 2000 på Sanitetshuset (mellom Karmel og barneskolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret innen 18.mai 2018.

For å fremme deltagelsen vil vi lodde ut et gavekort på 1000,- til Festiviteten, blant betalende medlemmer som møter på årsmøtet!

SAKSLISTE

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2017.
 2. Orientering om Husøy–området(lukt, støv og div.)
 3. Miljøtiltak på feltet.
 4. Trafikk og vegvedlikehold.
 5. Støtte til oppgradering og vedlikehold av fellesområder.
 6. Eventuelle nye saker.
 7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 9. Fastsetting av kontingent for 2018.
 10. Valg av medlemmer til styret i 2018.
 11. Valg av valgkomite.

 

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Formålet med velforeningen er å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no. eller fb.

 

 

 

 

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Det vil bli servert kaffe og noe smått å bite i!


Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening