Referat fra årsmøte 2017

REFERAT ÅRSMØTE 26.APRIL 2017

 

INFORMASJON OM STYRETS ARBEID I 2016

 

Morten ønsket velkommen til de 18 fremmøtte medlemmene og presenterte styret.

4 styremøter i 2016

VV ønsker å få flere av beboerne til å bli medlem.

 

HUSØYOMRÅDET

 

Luktproblematikk – Anne Elise er pådriver her, og fortsetter med å jobbe med denne problematikken.

Anne Elise informerer om ny sildoljefabrikk.

Det kommer en del innspill fra salen

Uheldig å ha 2 sildoljefabrikker

Underskriftskampanje i stedet for å gå til avisa?

Beboerne uttaler at det har vært mye luktplager det siste halvåret, spesielt i Prestanesbakken.

Styret skal prøve å få i gang luktregistreing for å kartlegge lukt.

VV oppfordrer alle beboerne til å bruke luktregitreingssystemet når det er komt i gang.

Beboerne er lei av det alltid lukter i helgen når de fleste har fri ( det er da båtene kommer inn).

Noen av beboerne tror ikke det blir tatt tak i luktregistreing fra de på Husøy, de mener de ikke bryr seg om luktproblematikken.

 

Anne Elise informerte at hun har ”eget” luktregistreringsskjema og sa at beboerne gjerne må ta det i bruk, men at VV først og fremst prøver å bruke det nye reg.skjemaet.

 

VV er skeptisk til lukt når de planlegger å sette opp gamle deler til den nye fabrikken.

 

Når det gjelder Calysta, er denne foreløpig lagt på is da det var avgjørende forskjeller på gassprisene her og i USA.

 

Vedrørende regulering av Stutøy, har VV kommentert dette men VV blir avfeid. VV kommer ikke til å stoppe dette så lenge grønn sone mot Veldetun blir beholdt.

 

Problematikk knyttet til støvutslipp fra bulkterminalen på Husøy sier flere fra salen at dette har vært et problem. Det er litt usikkert om dette kommer fra KTM, men VV har mottatt mange klager/henvendelser på dette. Hvis dette blir et vedvarende problem, må VV finne ut hva dette er og hvordan VV skal gå frem i den saken.

Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune har dialog med havnevesenet. Han sier bulkterminalen jobber med problemet og skal investere vedrørende dette problemet.

Per Velde skal spørre når det kommer tiltak på dette, og evt sende inn laboratorieprøver på dette støvet.

 

MILJØTILTAK PÅ FELTET

VV har vært i kontakt med naturforvaltningen vedr området ved pumpehuset i båthavna. De er positivet til vårt forslag og søknad om ferdigstilling av området og er behjelpelige med å lage sti fra Prestanesbakken og Slåttåvegen ned til pumpehuset. Muligens VV får midler til parkbenker slik at området kan benyttes til sosiale sammenkomster.

 

Morten informerte om katteproblematikk og rotter på feltet. I følge beboerne er det rotteplager ved barnehagen og i området ved tidligere ”molokkene” tvers over barnehagen.

Det ble informert om at beboerne kan ringe Haugaland Kraft om det er en lyktestolpe som mangler lys.

Ellers info om at VV har kontaktet kommunen vedrørende diverse farlige hekker.

 

TRAFIKK OG VEDLIKEHOLD

I følge kommunen skal arbeidet med asfaltering starte nå på våren. Det samme gjelder krysset Slåttåvegen, Futavegen og Prestanesveien.

 

 

STØTTE TIL OPPGRADERING/VEDLIKEHOLD LEKETUN

Søknadsfrist 01.juni 2017

Forutsetning for å få støtte må 75-80% av de som sokner til leketun ha betalt kontingent.

Innspill fra salen : Hvem er ansvarlig for sikkerheten på leketun?

De som eier området er ansvarlig.

Spørsmål fra salen vedrørende ballbinge. VV står fortsatt på listen i Karmøy kommune, men usikkert om det blir ballbinge eller oppgradering av fotballbanen.

 

NYE SAKER

Mottatt mail fra Torstein Håvik vedrørende Husøyveien. Det er fra tidligere blitt lovet støyskjermig fra Husøy. Dette står ikke på kommunens budsjett.

Det er mye støy fra Husøyveien som plager de nærmeste naboene.

Det stilles spørsmål om det bør igangsettes tiltak for støyregistreing/måling,

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING

Ok

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP

Ok

Innestående bank pr 31.12.16 var 127626,52kr

 

FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017

Magne informerte om antall betalende de siste årene.

Kontingent blir samme som før, 200kr

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Ok

162 betalende medlemmer i 2016

3000kr i støtte fra Skudenes & Aakra sparebank

15000kr i støtte fra Karmøy kommune

 

VALG AV MEDLEMMER I STYRET 2017

Nytt varamedlem er Janette Gilje

Kasserer Magne Fossmark sitter i 1 år til

Nestleder Anne Elise Løberg fortsetter

Styremedlem Geir Sunde fortsetter

 

VALG AV INNSTILLINGSKOMITE

Leif S Lothe sitter 1 år til

 

GENERELLT

Innspill fra salen, FB siden er offentlig. Den er nå gjort om til lukket.

 

Kassebilløper ønskelig å bli gjennomført i august-september.

Innspill fra salen, kassebilløp i forbindelse med St. Hans feiring?

 

TREKNING AV GAVEKORT TIL FESTIVITETEN KR 1000,-

Torhild Drabløs

VV overrekker gavekortet

 

 

 

REFERAT ÅRSMØTE 26.APRIL 2017

 

INFORMASJON OM STYRETS ARBEID I 2016

 

Morten ønsket velkommen til de 18 fremmøtte medlemmene og presenterte styret.

4 styremøter i 2016

VV ønsker å få flere av beboerne til å bli medlem.

 

HUSØYOMRÅDET

 

Luktproblematikk – Anne Elise er pådriver her, og fortsetter med å jobbe med denne problematikken.

Anne Elise informerer om ny sildoljefabrikk.

Det kommer en del innspill fra salen

Uheldig å ha 2 sildoljefabrikker

Underskriftskampanje i stedet for å gå til avisa?

Beboerne uttaler at det har vært mye luktplager det siste halvåret, spesielt i Prestanesbakken.

Styret skal prøve å få i gang luktregistreing for å kartlegge lukt.

VV oppfordrer alle beboerne til å bruke luktregitreingssystemet når det er komt i gang.

Beboerne er lei av det alltid lukter i helgen når de fleste har fri ( det er da båtene kommer inn).

Noen av beboerne tror ikke det blir tatt tak i luktregistreing fra de på Husøy, de mener de ikke bryr seg om luktproblematikken.

 

Anne Elise informerte at hun har ”eget” luktregistreringsskjema og sa at beboerne gjerne må ta det i bruk, men at VV først og fremst prøver å bruke det nye reg.skjemaet.

 

VV er skeptisk til lukt når de planlegger å sette opp gamle deler til den nye fabrikken.

 

Når det gjelder Calysta, er denne foreløpig lagt på is da det var avgjørende forskjeller på gassprisene her og i USA.

 

Vedrørende regulering av Stutøy, har VV kommentert dette men VV blir avfeid. VV kommer ikke til å stoppe dette så lenge grønn sone mot Veldetun blir beholdt.

 

Problematikk knyttet til støvutslipp fra bulkterminalen på Husøy sier flere fra salen at dette har vært et problem. Det er litt usikkert om dette kommer fra KTM, men VV har mottatt mange klager/henvendelser på dette. Hvis dette blir et vedvarende problem, må VV finne ut hva dette er og hvordan VV skal gå frem i den saken.

Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune har dialog med havnevesenet. Han sier bulkterminalen jobber med problemet og skal investere vedrørende dette problemet.

Per Velde skal spørre når det kommer tiltak på dette, og evt sende inn laboratorieprøver på dette støvet.

 

MILJØTILTAK PÅ FELTET

VV har vært i kontakt med naturforvaltningen vedr området ved pumpehuset i båthavna. De er positivet til vårt forslag og søknad om ferdigstilling av området og er behjelpelige med å lage sti fra Prestanesbakken og Slåttåvegen ned til pumpehuset. Muligens VV får midler til parkbenker slik at området kan benyttes til sosiale sammenkomster.

 

Morten informerte om katteproblematikk og rotter på feltet. I følge beboerne er det rotteplager ved barnehagen og i området ved tidligere ”molokkene” tvers over barnehagen.

Det ble informert om at beboerne kan ringe Haugaland Kraft om det er en lyktestolpe som mangler lys.

Ellers info om at VV har kontaktet kommunen vedrørende diverse farlige hekker.

 

TRAFIKK OG VEDLIKEHOLD

I følge kommunen skal arbeidet med asfaltering starte nå på våren. Det samme gjelder krysset Slåttåvegen, Futavegen og Prestanesveien.

 

 

STØTTE TIL OPPGRADERING/VEDLIKEHOLD LEKETUN

Søknadsfrist 01.juni 2017

Forutsetning for å få støtte må 75-80% av de som sokner til leketun ha betalt kontingent.

Innspill fra salen : Hvem er ansvarlig for sikkerheten på leketun?

De som eier området er ansvarlig.

Spørsmål fra salen vedrørende ballbinge. VV står fortsatt på listen i Karmøy kommune, men usikkert om det blir ballbinge eller oppgradering av fotballbanen.

 

NYE SAKER

Mottatt mail fra Torstein Håvik vedrørende Husøyveien. Det er fra tidligere blitt lovet støyskjermig fra Husøy. Dette står ikke på kommunens budsjett.

Det er mye støy fra Husøyveien som plager de nærmeste naboene.

Det stilles spørsmål om det bør igangsettes tiltak for støyregistreing/måling,

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING

Ok

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP

Ok

Innestående bank pr 31.12.16 var 127626,52kr

 

FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017

Magne informerte om antall betalende de siste årene.

Kontingent blir samme som før, 200kr

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Ok

162 betalende medlemmer i 2016

3000kr i støtte fra Skudenes & Aakra sparebank

15000kr i støtte fra Karmøy kommune

 

VALG AV MEDLEMMER I STYRET 2017

Nytt varamedlem er Janette Gilje

Kasserer Magne Fossmark sitter i 1 år til

Nestleder Anne Elise Løberg fortsetter

Styremedlem Geir Sunde fortsetter

 

VALG AV INNSTILLINGSKOMITE

Leif S Lothe sitter 1 år til

 

GENERELLT

Innspill fra salen, FB siden er offentlig. Den er nå gjort om til lukket.

 

Kassebilløper ønskelig å bli gjennomført i august-september.

Innspill fra salen, kassebilløp i forbindelse med St. Hans feiring?

 

TREKNING AV GAVEKORT TIL FESTIVITETEN KR 1000,-

Torhild Drabløs

VV overrekker gavekortet

 

 

Drop