Sankthansfeiring fredag den 24. juni

Det blir Sankthansfeiring fredag den 24. juni kl 17.00.  Sted: Båthavna på Veldetun.