Status årskontingent pr. 31.5.2016

Pr. 31. mai har 122 stk betalt årskontingenten.  Takk til dere som har betalt årskontingenten. Ifjor var det 170 stk som betalte.  Håper vi klarer dette også, og helst mere.  Det er ikke for sent betale inn kr 200 til konto 3361.16.83176 Veldetun Velforening, v/Magne Fossmark, Slåttåvegen 5.