Status medlemsinnbetalinger pr. 20. juni 2016, 147 stk

Vi har nå fått 147 stk som har betalt årskontingenten.  I fjor var det 170 stk som betalte og vi håper at vi også igår klarer dette.  Ikke for seint betale inn kr. 200 til konto 3361.16.83176