Styret 2018

 
 
Styrets sammensetning etter valget i 2016:
 
Leder
Morten Roth Stranden, ny
Nestleder
Anne Elise Løberg
anneelisel@yahoo.no           
52 84 22 78
Kasserer  
Magne Fossmark
magne.fossmark@haugnett.no
52 84 27 51
Sekretær
Trude Hauge  
trudehauge@yahoo.no
91 32 35 38
Styremedlem
Marianne Torvestad,
marianne–t@hotmail.com   
52 84 32 72
Styremedlem
Ingebjørg Nes 
illa4@hotmail.com
95 51 90 12
Styremedlem
Geir Sunde
97 76 33 28
 
Varamedlem 
Ulf Jarle Thorsen
ulf@haugnett.no              
 52 83 14 44
Varamedlem  
Steinar Slåttbrekk