Vedtekter / Årsberetning

 

Vedtektene for Veldetun Velforening (PDF-fil)

Vedtekter Veldetun Velforening 12.04

 

Årsberetning 2011 (PDF-fil)

Årsberetning 2011

Årsberetning 2013

Årsberetning 2013

 

Har du ikke en PDF-leser kan du laste ned og installere her (gratis)